Privat policy

Denna sekretess- och cookiespolicy informerar dig om hur vi använder personuppgifter som lämnas in till oss, eller personuppgifter som samlas in av oss online (med hjälp av cookies). Denna policy är tillgänglig på vår webbplats.

Innehåll

Cookies
Personuppgiftspolicy
Säkerhet
Teknik
Ändringar

Cookies

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga funktion på vår webbplats. Innan du godkänt sätter vi bara nödvändiga kakor. Du kan välja vilka kakor vi får använda.

Hantera Cookie inställningar

Sessioncookie: Håller reda på om du är inloggad på vår webbplats samt för att anpassa innehållet på webbplatsen baserat på dina tidigare gjorda val.

Statistikcookie: Används för att mäta trafik och surfbeteenden, t.ex. om man besökt vår webbplats tidigare eller inte och skapa förståelse över hur enskilda besökare använder vår webbplats

Sociala-medier-cookie: Knappar på vår hemsida ger er möjlighet att dela innehåll på sociala medier (Facebook, Twitter, Google+). Dessa tjänster sätter 3:e parts cookie på vår webbplats.

Om du inte vill lagra cookies finns det flera sätt för dig att förhindra det.

 • I din webbläsares inställningar kan du stoppa den från att lagra cookies. Tänk dock på att vissa hemsidor fungerar sämre utan cookies, t ex att det kan försvåra tillgången till medlemssidor och att vissa funktioner slutar att fungera.
 • Du kan rensa bort cookies från din hårddisk. Det gör dock att inställningar du gjort på vissa sajter inte längre finns kvar.
 • Har du en nyare webbläsare har den ofta stöd för så kallad privat surfning (inkognito). Det betyder att alla cookies rensas bort varje gång du stänger din webbläsare.

Behandling av personuppgifter

Din personliga integritet är viktig för oss och vi vill att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina person­uppgifter. På denna sida informerar vi om hur vi samlar in, registrerar och använder dina personuppgifter. Du hittar också information om vilka rättigheter du har enligt dataskydds­förordningen (GDPR).

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är en uppgift som på ett eller annat sätt kan kopplas till din person. Det kan vara ditt namn eller personnummer men även din fastighetsbeteckning eller ditt telefonnummer. Om du är med på bild eller film och det är tydligt att personen är du, då är det också en typ av personuppgift.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter endast för särskilda och uttryckligt angivna ändamål, till exempel för att skicka nyhetsbrev med information om vad som händer på Klitterbadet i Falkenberg eller när du köper biljetter till aktiviteter. Vid insamling av information ser vi alltid till att ha ditt medgivande eller stöd av ett av de lagliga krav som finns i dataskyddsförordningen.

I de allra flesta fall behandlar vi dina personuppgifter efter att vi bett om samtycke från dig och får på så sätt stöd för att behandla dina personuppgifter.

Det kan också vara med stöd av ett avtal eller på grund av krav i annan lagstiftning, som till exempel bokföringslagen eller skattelagen.

Behandling av personuppgifter
Att behandla personuppgifter är ett brett begrepp och omfattar i stort sett allt vi gör med dina personuppgifter. Det kan handla om att samla in, registrera, lagra, sprida, läsa eller bearbeta personuppgifterna.

På Klitterbadet behandlar vi dina personuppgifter lagenligt. I de fall där vi begär ett samtycke, kan du återkalla detta samtycke. Personuppgiftsbehandling som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig eller för att vi ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet är tillåten utan samtycke. Vi sparar dina personuppgifter så länge som det krävs för ändamålet med behandlingen. I vissa fall måste vi följa arkivlag eller andra lagar, vilket gör att vi inte kan radera uppgifter. Det kan innebära att en uppgift som har gallrats ur ett system för att den inte längre är nödvändig kan finnas kvar i ett annat system där personuppgiften fortfarande behövs.

Hur behandlar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter är tillgängliga för dem som behöver uppgifterna för att utföra arbetsuppgifter eller tjänster inom eller åt Klitterbadet.

Vi kan också lämna ut dina personuppgifter till den som begär ut allmänna handlingar. Detta gör vi med stöd av tryckfrihetsförordningens 2 kapitel.

I vissa fall låter vi ett personuppgiftsbiträde hantera dina personuppgifter. Ett personuppgiftsbiträde kan vara till exempel en systemleverantör som behöver tillgång till våra system vid support. Biträdet behandlar dina uppgifter på samma villkor som vi på Klitterbadet.

Vi kommer inte att använda dina personuppgifter till något annat än till det ursprungliga syftet utan att först informera dig.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Kultur-, fritids- och tekniknämnden är personuppgiftsansvarig och ansvarar för de ärenden som faller inom nämndens verksamhetsområde. Nämnden ansvarar för att dina uppgifter behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt.

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

Vi får tillgång till dina personuppgifter när du ger information till oss.

När du till exempel skickar ett e-postmeddelande till oss, anmäler ett nyhetsbrev eller interagerar på våra sociala medier.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter så länge vi behöver ha dem för att fullgöra det avsedda ändamålet. I vissa fall kan vi behöva spara dina uppgifter längre än så. Det gör vi då enligt regler kring allmänna handlingar i tryckfrihets­förordningen, offentlighets- och sekretesslagen eller arkivlagen. Hur länge vi sparar dina personuppgifter beror på för vilket ändamål uppgifterna har samlats in.

Dina rättigheter

Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter som vi behandlar i Falkenbergs kommun. Detta gör du genom att begära ett registerutdrag. Du har i vissa fall också rätt att få felaktiga personuppgifter rättade eller flyttade, rätt till begränsad behandling, rätt att helt invända mot behandlingen eller begära att vi raderar de personuppgifter vi har om dig.

Med begränsad behandling menar vi att uppgifterna markeras så att de i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften. Om du till exempel anser att uppgifterna vi har om dig är felaktiga och begär rättelse, då kan vi begränsa behandlingen under tiden vi utreder detta.

Du kan också i vissa fall ha rätt att få ut och använda dina personuppgifter på annat håll. I så fall kan vi vara skyldiga att underlätta en sådan överflyttning.

Behandlar vi dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke har du rätt att när som helst ta tillbaka samtycket.

Observera att det kan finnas begränsningar enligt lag och andra bestämmelser som påverkar dina rättigheter ovan.

För att utöva dina rättigheter kontaktar du i första hand den kultur-, fritids- och tekniknämnden genom

kontaktcenter@falkenberg.se
0346-88 60 00

Om du tycker att vi bryter mot reglerna

Om du anser att Falkenbergs kommun bryter mot reglerna för personuppgifts­behandling kontaktar du i första hand vårt dataskyddsombud Jessica Karlsson. Du når Jessica på mejl dataskyddsombudet@falkenberg.se eller telefon 0346-88 60 08.

Om du efter kontakt med dataskyddsombudet fortfarande tycker att vi behandlar dina uppgifter felaktigt kan du kontakta Datainspektionen som är tillsynsmyndighet. Du når Datainspektionen på telefon 08-657 61 00.

Dataskyddsombud

Falkenbergs kommun har ett dataskyddsombud, som vi delar med Hylte kommun och Laholms kommun. Dataskyddsombudets roll är att övervaka och säkerställa att vi och de kommunala bolagen följer dataskyddsförordningen.

Dataskyddsombudet gör bland annat detta:

 • samlar in information om hur vi behandlar personuppgifter
 • kontrollerar att vi följer lagar, föreskrifter och interna styrdokument
 • informerar och ger råd inom organisationen
 • är kontaktperson för Datainspektionen och samarbetar med dem vid till exempel inspektioner
 • är kontaktperson för alla som finns registrerade i våra system, till exempel kommuninvånare, anställd personal och förtroendevalda

Säkerhet

Vi säkerställer att lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder vidtas för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst eller förstörelse, olaglig behandling eller oavsiktlig förlust eller skada.

Vi använder en säker server där dina personuppgifter behandlas och begränsar tillgången till personuppgifter inom organisationen. Bemyndigande att få tillgång till personuppgifter ges endast till individer inom organisationen, samt hos Personuppgiftsbiträdet, med det enda syftet att dessa ska kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Teknik

Denna webbplats följer de standarder W3C har skapat för utveckling av moderna hemsidor. Det betyder att sidans information är separerad från dess design genom att HTML 5 används för att strukturera informationen, och att CSS används för att applicera designen. Denna webbplats är producerad av DigiFactory webbyrå i Halmstad.

Navigera med ditt tangentbord

I de flesta webbläsare som finns på marknaden idag finns möjlighet att navigera enbart med hjälp av tangentbordet (utan att använda sig av mus).

 • ALT + pil vänster tar dig tillbaka till sidan du sist besökte
 • ALT + pil höger tar dig ett steg framåt om du har backat med kommandot ovan
 • ENTER väljer en länk eller skickar formulär
 • TAB hoppar mellan länkar och formulärfält

De genvägar som finns tillgängliga på denna webbplats är:

 • S - Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet
 • 0 - Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation
 • 1 - Startsida

Sättet att använda sig av dessa genvägar skiljer sig lite beroende på vilken webbläsare du använder.

 • Mozilla FireFox trycker du ned ALT + SHIFT + (genväg) samtidigt.
 • Google Chrome trycker du ned ALT + (genväg) samtidigt.
 • Safari trycker du ned ALT + (genväg) samtidigt.
 • Internet Explorer trycker du ned ALT + (genväg) samtidigt följt av ENTER
 • Opera trycker du ned ALT + (genväg) samtidigt.

Se fler tangentbordsgenvägar.

Ändringar i denna sekretesspolicy

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna sekretesspolicy efter behov, till exempel för att följa ändringar i lagar och förordningar. En sådan förändring kommer att publiceras på vår webbplats.

Öppettider

Bad & gym får nyttjas 30 minuter efter att kassan stängt.

Anläggningen stänger 1 timme efter att kassan stängt. 

Välkomna!

 

Se våra öppettider

Byte till chip-armband

Stängt v.33

Läs mer

Sommarsimskola

v.26-27 & v.28-29

Läs mer

Trivselregler

Skärmförbud

Skärmförbud

Läs mer

Prenumera på vårt nyhetsbrev!
Ja tack, jag vill gärna få erbjudanden, tips och de senaste nyheterna direkt i min inkorg.